Tin tức

Cập nhật nhanh chóng – Hỗ trợ kịp thời

Điểm sáng về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, kiểm tra

Đăng lúc 06/03/2020 14:25

 

Với mong muốn đơn giản hóa công việc quản lý các kế hoạch xem xét, đánh giá và xử lý định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với doanh nghiệp, các Sở, Ban, Ngành,... ALO360 đã nghiên cứu và xây dựng thành công phần mềm lập kế hoạch và xử lý chồng chéo để phục vụ công tác thanh tra và kiểm tra.

Giao diện phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

- Phần mềm hỗ trợ tự động rà soát chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đối với thanh tra các Sở, Ban, Ngành;

- Hỗ trợ các trình tự, thủ tục tiến hành và theo dõi tiến độ đối với các cuộc thanh tra hành chính;

Thống kê, báo cáo lịch sử quá trình thanh tra, kiểm tra để giúp hạn chế những phiền hà cho doanh nghiệp, cơ quan hành chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động chuyên môn;

- Phần mềm cũng hỗ trợ quản lý hồ sơ thanh tra, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ thanh, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật.

Liên hệ
(028) 73 099 360 - 0919 900 360