Trang chủThương mại điện tử

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Chúng tôi đã có kinh nghiệm trong việc phát triển các dự án thương mại điện tử thời gian dài, bao gồm: Giỏ hàng, B2B, B2C, C2C dự án hoặc tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. Mỗi dự án là một sự kết hợp mới của ý tưởng và khái niệm.

 • Bố trí thiết kế Customized
 • Bảo mật SSL / HTTPS Tương thích: Mua chứng chỉ SSL theo yêu cầu của khách hàng
 • Công cụ Tìm kiếm Thân thiện URL (yourdomain.com/category-name/name-product.html)
 • Bạn có thể tùy chỉnh tiêu đề, từ khóa và mô tả cho mỗi trang
 • Thể loại động và thể loại không giới hạn (bao gồm danh mục phụ)
 • Sản phẩm không giới hạn
 • Trang giới thiệu không giới hạn: Giới thiệu về chúng tôi, vận chuyển, điều khoản sử dụng, quyền riêng tư, ...
 • Hình ảnh không giới hạn, mỗi sản phẩm có một số hình ảnh
 • Khách hàng có thể phóng to hình ảnh sản phẩm
 • Tích hợp với chia sẻ Mạng xã hội: Facebook, Google +, Twitter
 • Tích hợp với giỏ hàng
 • Tích hợp với CMS
Service alo360